Tjänster

Medicagos tjänster inkluderar:

 • Kontraktstillverkning
 • Produktutveckling
 • Bulk och OEM
 • Specialtillverkade produkter

 

Image        Image        Image

Vi välkomnar utmaningar!

Medicago startade 1995 med syftet att leverera högkvalitativa, kundanpassade forskningsreagenser och specialutvecklade kit till företag och institutioner inom områdena för bioteknik, farmaci, och diagnostik. Under åren har vi samarbetat med stora och små företagspartners men också med akademiska institutioner för att utveckla dessa områden. Idag ägnar vi en stor del av vår verksamhet åt kontraktstillverkning och produktutveckling på kontraktsbasis samt tillverkning för bulk och OEM.

 

Förverkliga dina produktidéer genom oss!

Detta koncept belyser vårt intresse för att arbeta tillsammans med partners och utveckla deras produktidéer och företagsidéer. Efter en initial kontakt med oss kommer vår projektledare att leda arbetet och sammanställa projektplan, kostnadsplan för projektet och även koordinera de resurser som Medicago avsätter för att leverera just din produkt på rätt tid och enligt överenskomna krav. Vi har upprättat rutiner för projekten och tillhandahåller kontinuerlig rapportering till våra samarbetspartners under projektens gång i form av den senast uppdaterade, kompletta dokumentationen. Alla projekt sköts konfidentiellt och vi uppmuntrar öppen kommunikation med våra partners.

Vår kompetensbredd innefattar lång erfarenhet av fermentering, nedströms processning – från liten till stor skala och fyllning under aseptiska betingelser samt frystorkning. Vi har också dokumenterad erfarenhet av stabilitetsstudier, enligt ICH riktlinje Q1A(R2) och erbjuder även dessa, ofta inkluderat i produktutvecklingsprojekt.

 

Projekt Plan

 

Vår expertis och specialistkompetens

Medicago har erfaren och välutbildad personal inom forskning, produktutveckling och tillverkning som alltid är redo att bistå våra partners med expertis inom sina specialistkompetensområden. Vår projektledare leder hela processen och ser till att just ditt projekt blir framgångsrikt.

Våra expertisområden:

 • Processutveckling
 • Immunologi
 • Organisk kemi
 • Parasitologi
 • Analytisk kemi
 • Mikrobiologi
 • Biokemi
 • Cellbiologi
 • Molekylärbiologi

 

Tjänster som vi erbjuder

Stability Studies                 nedströms processning                 fermentering

frystorkning                 Kemisk syntes