Fermentering

På Medicago finns kapacitet att odla bakterier och jäst under stringenta förhållanden i våra högkvalitativa system. I dessa kan vi upprätta en stor variation på tillväxtförhållanden och reproducerbarhet. Vektordesign och rekombinant proteinrening ingår också i vår tjänsteportfölj.

  • Automatiserade bioreaktorer
  • Optimering av expressions- och tillväxtförhållanden
  • Validerad renrumsmiljö
  • Processutveckling
  • Nedströms processning och storskalig separation