Kemisk syntes

Vi tillverkar kemikalier, läkemedelsintermediat och analytiska bioreagenser i kvantiteter från milligram till kilogram med hög kvalitet, under säkra förhållanden och med god reproducerbarhet.

 

  • Optimering och uppskalning av processerImage
  • Användning av redan utvecklade processer som upprättats av kunder
  • Design av synteser
  • Syntes av oligonukleotider
  • Konjugering