Specialtillverkade produkter

Medicago utvecklar och tillverkar ett stort antal bioreagenser och kit. Vi tar emot beställningar i liten till stor skala och vi tillverkar specialbatcher efter unika specifikationer efter dina behov och i valfritt format. Egen märkning, OEM och produkt/kit-packning utför vi på uppdrag. Våra anläggningar är utrustade med cGMP-validerat WFI och PW-vatten samt renånga (clean steam) och våra renrum är klassificerade enligt cGMP och ISO-standard.

 

SmartBuffers och SmartReagents

Som världsledande tillverkare av biologiska och biokemiska buffertar i tabletter och pulverblandningar vågar vi påstå att Medicago kan ta emot vilken förfrågan du än har inom detta produktområde.

Tillverkning av tablett- och pulverbuffertar utförs i kontrollerad renrumsmiljö och enligt GMP-procedurer. Reagenser och kemikalier vägs exakt enligt specifikationer. Tabletter förpackas i rena burkar eller i blisterförpackningar och pulver i förslutna aluminiumpåsar.

 • Tabletter, pulver eller lösning
 • Förpackade i flaskor, blisterförpackningar, burkar eller aluminiumpåsar
 • Anpassas till olika blandningar eller formuleringar
 • Valfri vikt eller slutvolym
 • Tillhandahålles som OEM-buffertar inkluderade i dina egna kit

 

 

Lektiner och bioaktiva proteiner

Medicago är en av världens få primära tillverkare av dessa mycket rena proteiner. Vår högkvalitativa reningsutrustning och expertis inom området gör oss till en unik partner för specialbeställningar av lektiner och bioaktiva proteiner.

 • Skräddarsydda lektiner och konjugat
 • Valfri skala: milligram till kilogram
 • Frystorkat eller i lösning
 • Unika batcher
 • Specialanpassad märkning

 

 

 

 

 

Immunoreagenser

Medicago utvecklar och tillverkar monoklonala och polyklonala antikroppar samt antigen från virus, bakterier och parasiter. Vi har också utvecklat en specialkompetens – framställning av monoklonala antikroppar mot mycket små molekyler som till exempel explosiva och narkotiska substanser.

 • Monoklonala och polyklonala antikroppar
 • I hög grad renade antigen
 • Syntes av haptenkonjugat
 • Tillverkning under aseptiska betingelser
 • Utveckling av unika hybridomkloner

 

 

 

 

 

Kit-utveckling, konstruktion and sammansättning

Medicago har lång, unik erfarenhet i form av utveckling, konstruktion och sammansättning av diagnostiska, biokemiska och kemiska kit enligt kundspecifika önskemål och på del-kontraktsbasis.

 • Vi omvandlar dina idéer till färdiga produkter redo att märkas
 • Vi gör så mycket eller så lite som du behöver vad gäller design och tillverkning av dina kit
 • Vi använder modern förpackningsdesign till nya produkter för att generera ett attraktivt utseende för slutanvändarna
 • Vi kan organisera förvaring och distribution av din produkt

 

 

Saponiner

Under de gångna åren har Medicago utvecklat expertis inom tillverkning av bulk och specialbeställda saponiner. Dessa ämnen är amfipatiska glykosider som kan användas kommersiellt i matersättning eller till exempel som adjuvans vid vaccinframställning.

 • Bulk och skräddarsydda saponiner
 • Farmaceutisk och diagnostisk kvalitet
 • Valfri skala: milligram till kilogram
 • Unika batcher
 • Specialanpassad märkning

 

Diagnostiska kit

Som ett komplement till utveckling och tillverkning av våra egna kit för in vitro-diagnostik baserade på ELISA-teknik så tillverkar vi även andra diagnostiska kit.

 • ELISA-kit
 • CIA-kit
 • Snabbtest
 • Veterinärskit

 

Kemiska och biokemiska kit

 • Reagenskit
 • Kalibreringskit
 • Sterila kit
 • Underhållskit
 • Analytiska kit
 • Reservdelskit