Nedströms processning och storskalig separation

Våra tjänster inom detta område har ett brett spann och vi kan erbjuda dessa redan vid tidigt forsknings- och utvecklingsstadium, vid pilotstudier och vidare vid tillverkning, förpackning och leverans av färdig produkt. Vi planerar processer och tillverkar cell- eller proteinextrakt, fraktioner eller rena produkter enligt kunders specifikationer. Våra faciliteter rymmer moderna, storskaliga instrument och system. Vi använder integrerade teknologier och en bred repertoar av separationstekniker, (vätskekromatografi) i industriell skala för att framställa rena proteiner eller proteinfraktioner.

  • cGMP-kontrollerade processerimage
  • Högkvalitativ utrustning
  • Separationsutrustning i industriell skala
  • Processutveckling
  • Ultrafiltrering